Services


SLUŽBY


Nové a rychle rostoucí světové ekonomiky, organizace zabývající se výzkumem a vývojem, akademické instituce a inovátoři, ti všichni investují do technologií zpravidla proto, aby založili svůj další rozvoj na znalostech a pevných, dlouhodobě udržitelných základech. I tak se často stává, že přes jednoznačně vysokou přidanou hodnotu vyvíjených pokročilých technologií (např biotechnologií, zdravotnických, nano- či energetických technologií šetrných k životnímu prostředí) nejsou rostoucí ekonomiky a ekonomické subjekty schopny plně využít potenciál svých inovací - tedy kapitalizovat své vynálezy nebo technologie a v důsledku tak dosáhnout skutečných ekonomických ale i celospolečenských přínosů.

Nepoměr mezi potenciálem technologií a jejich reálnými přínosy bývá přitom způsoben tím, že vědci, vynálezci nebo organizace zabývající se výzkumem a vývojem nemají dostatečné znalosti nebo zkušenosti s tvorbou, ochranou, řízením a komercializací práv duševního vlastnictví. Obzvláště patrné je to na dnešních globalizovaných trzích, kde tyto činnosti mají o to významnější avšak složitější roli. Vědci a vynálezci také často čelí problémům s udržitelností dlouhodobého financování, což v důsledku vede ke snižování konkurenceschopnosti a omezování možností dalšího rozvoje prvotřídního výzkumu, vývoje a technologických inovací.

Na tomto místě si Vám dovolujeme nabídnout naše služby v oblastech: