SLUŽBY - HODNOCENÍ TRŽNÍHO POTENCIÁLU TECHNOLOGIÍ

Vstoupili jste nově na trh technologií a přemýšlíte, jakým způsobem můžete prostřednictvím svých inovací dosáhnout významné konkurenční výhody na globálních trzích? Nebo jste již dlouholetí technologičtí inovátoři a chtěli byste lépe využívat Vaše duševní vlastnictví? 
Poskytujeme širokou škálu služeb, které Vám pomohou zhodnotit investice vynaložené do inovací, umožní realisticky posoudit jejich tržní potenciál a zvýší šanci na dosažení významné konkurenční výhody v případě jejich komercializace, jako např.:

 • Přehledové průzkumy.
 • Hodnocení potenciálu pro komercializaci.
 • Doporučení investičního profilu.
 • Manažerské poradenství. 
 • Posouzení provozní struktury a požadavků.

V situaci, kdy jsou již identifikovány technologie s výrazným inovačním potenciálem pro komercializaci na trhu, nastává potřeba porozumění rizikům v oblasti patentové ochrany, resp. řízení práv duševního vlastnictví. V této oblasti náš přístup typicky zahrnuje:

 • Průzkum patentového prostředí.
 • Analýzu držitelů relevantních patentů a souvisejících práv.
 • Posouzení rizik vzhledem k plánu komercializace.
 • Tvorbu mitigačních plánů k řízení těchto rizik.
 • Konzultace pro klíčové pracovníky a vedení v průběhu technologického transferu a komercializace.

Rádi Vám také pomůžeme s tvorbou a výběrem vhodné strategie, vyjednáváním licenčních smluv, průzkumem trhu a dalšími aktivitami, které dále zvýší potenciál na úspěšnou komercializaci a zhodnocení Vašeho duševního vlastnictví.

Začněte s úvodní analýzou, která Vám rychle pomůže:

 • odhalit silné a slabé stránky Vašich technologií a patentů,
 • získat rámcovou představu o potenciálních cílových trzích,
 • identifikovat konkurenci v daném prostředí,
 • najít vhodné obchodní modely a doporučení dalšího postupu.

Pokud se rozhodnete pro zhodnocení Vašeho existujícího duševního vlastnictví a souvisejících práv, pomůžeme Vám s:

 • Vytvořením inventáře existujícího duševního vlastnictví, souvisejících práv a technologií.
 • Posouzením jejich tržního potenciálu.
 • Porozuměním rozsahu disponibilního duševního vlastnictví, práv a technologií a návrhem strategie pro jejich komercializaci.

Klíčovým rysem úvodní analýzy je, že vyžaduje jen omezené počáteční náklady a přitom nabízí jednoduchý nástroj k dosažení vysoké míry návratnosti a ochrany investic vynaložených na tvorbu, řízení a ochranu práv duševního vlastnictví spojeného s Vašimi technologiemi.