SLUŽBY - INKUBACE A ROZVOJ ZAČÍNAJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ

GlobeTech Innovation Vám, technologickým inovátorům, univerzitám, start-upům a spin-off společnostem, může pomoci se vstupem na trh inovací. Můžete těžit z našich zkušeností, know-how a schopností zejména v oblasti:

 • Organizace a hledání vhodného nastavení Vaší společnosti.
 • Plánování a tvorby podnikatelských plánů pro banky, partnery a investory.
 • Strategie a volby obchodního přístupu pro využití plného potenciálu Vašich inovací.
 • Vývoje inovativních produktů a služeb.
 • Investic, rozvoje a přípravy na expanzi.
 • Identifikace potenciálních zdrojů financování (fundraising) a  vyhledávání investičních příležitostí z veřejných i soukromých zdrojů, včetně bank a obchodních partnerů.

Poskytujeme také poradenství při komercializaci nových technologií v počátečních i pokročilých fázích vývoje. V této oblasti Vám rádi pomůžeme zejména s:

 • Přípravou strategie pro technologický transfer a komercializaci.
 • Řízením a rozvojem začínajících společností.
 • Výzkumnými audity.
 • Řízením investičních příležitostí.
 • Vyhledáváním zdrojů financování včetně evropských výzkumných projektů a podpory v průběhu celého procesu komercializace.
 • Rozvojem Vašich znalostí a dovedností v oblasti transferu technologií, komercializace, ochrany a řízení práv duševního vlastnictví.