SLUŽBY - INTERNACIONALIZACE A VSTUP NA ZAHRANIČNÍ TRHY

Naše služby v oblasti internacionalizace a vstupu na zahraniční trhy jsou vždy navrženy specificky pro Vaše potřeby a situaci, ve které se nacházíte. Jejich specifická podoba se odvíjí od možností a potřeb identifikovaných v průběhu úvodní analýzy či hodnocení mezinárodního potenciálu, které jsou součástí našich služeb pro Vás. Standardní aktivity v rámci těchto projektů obvykle zahrnují:

  • Podrobné seznámení s Vaším produktem či technologií.
  • Přípravu podrobné strategie vstupu na trh založené na:
    • průzkumu potenciálního trhu,
    • diskusi s potenciálními partnery nebo zákazníky s cílem posoudit jejich zájem o Váš produkt, technologii či službu.
  • Prezentaci výsledné strategie a návrh postupu pro Váš vstup na zvolený trh.

GlobeTech Innovation Vás bude doprovázet na všech dohodnutých schůzkách, zprostředkuje a povede příslušná jednání, zajistí zápisy, poskytne zpětnou vazbu a doporučí Vám další postup. Pomůžeme Vám také při obchodních jednáních, přípravě a vyjednávání smluvních podmínek.

S našimi službami v oblasti internacionalizace a vstupu na zahraniční trhy se Vám otevírá celý svět. Kamkoliv se chcete dostat, GlobeTech Innovation bude Vaším partnerem a pomůžeme Vám se tam dostat.