SLUŽBY - KOMERCIALIZACE PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

GlobeTech Innovation je Vaším expertem v oblasti komercializaci práv duševního vlastnictví a jsme připraveni Vám poskytnout:

 • Poradenství v oblasti duševního vlastnictví, souvisejících práv, technologií a licencování, tj.:
  • technologické poradenství,
  • analytické a konzultační služby k duševnímu vlastnictví a souvisejícím právům,
  • tvorbu a hodnocení inventáře existujícího duševního vlastnictví, práv a technologií,
  • hodnocení a analýzy komerčního potenciálu patentů.
 • Komercializace různých forem duševního vlastnictví:
  • patenty,
  • autorská práva,
  • ochranné známky,
  • know-how.
 • Rozsáhlé mezinárodní zkušenosti v Evropě, Spojených státech, Asii, i na Středním východě a
 • Řešení různých forem komercializace, včetně:
  • uvedení produktů na trh,
  • licencování,
  • vytváření efektivních partnerství, spin-offů a společných programů,
  • strategické kombinace těchto přístupů k co nejlepšímu naplnění Vašich potřeb.

Naším cílem je umožnit Vám realizovat Vaše sny o budovaní a rozvoji pokročilých technologií, znalostní ekonomice, a poskytnout Vám smysluplnou podporu při hledání klientů a trhů pro Vaše technologické inovace.