SLUŽBY - STRATEGIE A ŘÍZENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE

Hlavní expertízou a zaměřením vědců, výzkumníků a inovátorů jsou přirozeně zkoumání, vyvíjení a hledání inovací. My, GlobeTech Innovation, jsme tu proto, abychom se pro Vás postarali o zbytek. Poskytujeme služby nezbytné pro plánování, návrh a realizaci takové strategie výzkumu, vývoje a inovací, která Vám pomůže minimalizovat nejistotu a umožní založit klíčová rozhodnutí na nezávislých informacích o trhu. GlobeTech Innovation pro Vás:

 • Sbírá relevantní informace o vhodných trzích, tj. zejména o:
  • velikosti,
  • technologických potřebách,
  • způsobech adopce nových technologií.
 • Vyhodnocuje možnosti R&D programů vzhledem k tržním příležitostem, zejména z hlediska:
  • schopností a expertízy R&D týmu,
  • příležitostí k rozvoji talentů,
  • dostupnosti vybavení a zařízení, 
  • infrastruktury.
 • Zohledňuje Vaše priority, jako např.:
  • velikost potřebných investic,
  • význam R&D programu nebo projektu,
  • časování,
  • toleranci ke změnám.
 • Doporučuje investiční a implementační strategii, včetně:
  • tržní relevance a potenciálu R&D programu,
  • nastavení parametrů a časování,
  • metrik a milníků pro sledování změn a zajištění technologického transferu,
  • průběžného sledování trhu a stavu technologií s ohledem na probíhající výzkumné a vývojové aktivity.