bio web
BIOTECHNOLOGIE & CHEMIE
 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) definuje biotechnologie jako "aplikace vědy a technologií na živé organismy, jakožto i jejich součásti, produkty a modely, za účelem úpravy živých a neživých materiálů k vytváření znalostí, zboží a služeb“. Evropská komise řadí biotechnologie mezi klíčové technologické oblasti pro zajištění prosperity (Key Enabling Technologies), a to především díky jejich podílu na posilování konkurenceschopnosti Evropy na světových trzích a rozvoji dynamických ekonomik založených na znalostech, schopných dosáhnout udržitelného hospodářského růstu a tvorby vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Ve vztahu k biotechnologiím a chemii Evropská komise také uvádí: “...chemie a nové udržitelné formy chemických technologií a materiálů mají zásadní význam … na zlepšení kvality života každého z nás.”

Jako GlobeTech Innovation vnímáme obrovský potenciál v biotechnologiích a chemii také - zejména pak ve výzkumu, vývoji a komercializaci inovativních technologií umožňujících zvyšování kvality a účinnosti prevence, diagnostiky nebo léčby poruch a nemocí lidí, zvířat i rostlin. Klíčové technologické oblasti zde zahrnují:

  • Terapeutika, kosmetické přípravky a volně prodejné léky
  • Diagnostiku
  • Lékařské a zdravotnické pomůcky
  • Léky a vakcíny
  • Zemědělské aplikace (např. technologie pro zvýšení odolnosti rostlin)
  • Průmyslové aplikace (např. technologie pro kontrolu a snižování vodního znečištění)