health web
MEDICÍNA A ZDRAVOTNICTVÍ


Medicína a zdravotní technologie, označované také jako biomedicína nebo biomedicínské technologie, představují velmi specifickou oblast aplikace biotechnologií a chemie. Díky jejich sociálnímu a ekonomickému významu a potenciálu doslova zachraňovat životy, mají tyto technologie u nás speciální pozornost.

Inovace v medicíně vnímáme především v oblasti vývoje nových léčivých přípravků a léků, které pomáhají lidem zlepšovat zdraví a vést kvalitnější život. Zdravější populace navíc umožňuje snižovat tlak na výdaje související se zajišťováním zdravotních služeb z veřejných rozpočtů a dává tak možnost investovat uvolněné finanční prostředky do jiných oblastí. Např. jen ve Spojených státech amerických bylo v roce 2013 na zajištění zdravotní péče vynaloženo přibližně 2,9 miliardy amerických dolarů.

Specificky biomedicína je přitom zdrojem nevídaného inovačního potenciálu. Statistiky uvádějí, že se více než 50% (podle některých zdrojů až 80%) evropských biotechnologických společností zabývá aktivitami souvisejícími se zdravotnictvím. Léky, které pak vznikají z biotechnologických inovací, tvoří cca 20% všech nově uvedených léků na trh a tvoří přibližně 50% všech nových léků v různých fázích vývoje.

I přes obrovský potenciál biotechnologií a jejich ekonomický i společenský význam, schopnost inovovat v této oblasti je často limitována dostupností vysoce specializovaných a kvalitních pracovníků, potřebou významných kapitálových investic, ale také riziky a komplexností dlouhodobého schvalovacího procesu. Zejména z těchto důvodů se však inovacemi v medicíně a zdravotnictví intenzivně zabýváme a věnujeme jim významnou pozornost.

Vidíme, že stále rostoucí počet biomedicínských inovací v podobě komercializace výsledků výzkumu a vývoje je poháněn aplikací mnoha vědních oborů a přístupů - zejména v oblasti biologie, medicíny, chemie, výzkumu materiálů a počítačových věd. Pro příklad: “Je odhadováno, že v roce 2015 překročí velikost trhu zdravotnických informačních technologií 24 miliard amerických dolarů s průměrným ročním růstem 11%. Trh bude přitom významně ovlivněn vládními finančními pobídkami a předpisy vyžadujícími automatizaci ve zdravotnických postupech.” (Global Markets Direct, “The Future of the Healthcare IT Market to 2015”, prosinec 2009). 

Proto my - GlobeTech Innovation - pomáháme institucím, univerzitám a podnikům rozvíjet vztahy založené na vzájemné spolupráci a umožňujeme tak adresovat širokou komplexitu procesů souvisejících s inovacemi v oblasti medicíny a zdravotnictví.