advanced web
POKROČILÉ MATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE


Výzkum a vývoj pokročilých materiálů jako propojení inženýrského know-how, biologie, chemie a fyziky, leží v centru naší pozornosti pro svou zásadní roli ve vývoji moderních materiálů specifických vlastností a jejich aplikací napříč obory a odvětvími - od energetiky a uchovávání energie, přes dopravu a zdravotnictví, až po ochranu životního prostředí a zemědělství.

Technologie v této oblasti chápeme jako pokročilé materiály samotné (např. polymery, kompozitní materiály nebo kovy), ale také jako nové inovativní způsoby jejich využití (např. graphenové, lithiové nebo stříbrné aplikace) v celé řadě oblastí a oborů, jako jsou bio- a nanotechnologie.

Zejména nanotechnologie představují velmi různorodý, multidisciplinární a průřezový obor s obrovkým potenciálem pro komercializaci. Chápeme je jako řešení zabývající uspořádáním hmoty v řádu nanometrů a nabízející širokou škálu možností využití - od výzkumu a vývoje zcela nových materiálů až po přípravu struktur se speciálně navrženými, jedinečnými vlastnostmi. Nanotechnologie tak v našem světě představují klíčový prvek umožňující vznik menších, rychlejších, silnějších, odolnějších, “inteligentnějších”  nebo jinak speciálních součástí a systémových komponent produktů s výrazně vylepšenými nebo zcela unikátními vlastnostmi.

Hodnota celkového trhu s nanotechnologiemi a potenciál jejich dopadů jsou neustále studovány a analyzovány. Podle některých dřívějších odhadů byla velikost trhu s produkty využívajícími nanotechnologie přibližně 254 miliard amerických dolarů v roce 2009 a do roku 2015 byl předpokládán jeho nárůst až na 2,5 biliónu amerických dolarů. Významný inovační potenciál nanotechnologií  vnímáme zejména v jejich aplikacích ve zdravotnictví, energetice a dopravním průmyslu.

"V roce 2013 dosáhne velikost globálního trhu s výrobky využívajícími nanotechnologie celkem 1,6 biliónu amerických dolarů, což pro další roky představuje průměrný roční nárůst přibližně 50 %."
RNCOS Industry Research Solutions, "Nanotechnology Market Forecast to 2013", leden 2011