general web
PŘEHLED


GlobeTech Innovation se orientuje na rozvoj inovativních technologií s vysokým růstovým potenciálem a jejich transformaci do konkrétních, životaschopných produktů a služeb globálního významu. 

Rozvíjíme spolupráci mezi světovými univerzitami, vědecko-výzkumnými institucemi, konkrétními vědci a komerčními podniky. Naší snahou je podpořit a pevně zakotvit inovace jako klíčový zdroj udržitelného ekonomického růstu, konkurenceschopnosti a celkové životní úrovně společnosti.

Inovace jsou pro nás nejen o výzkumu a vývoji nových technologií, ale také o procesu jejich komercializace - o hledání konkrétních příležitostí uplatnění technologií na trhu a také otevírání zcela nových možností ve výrobě, licencování či dalším rozvoji. To jsou inovace, které jsou součástí našeho jména.

Přímo působíme ve Spojených státech amerických a České republice, jakožto ekonomikách s významným inovačním potenciálem. Díky zkušenostem a kontaktům po celém světě uplatňujeme náš přístup, abychom pomohli lokálním nápadům v jejich cestě na globální trhy.

S vnímáním potenciálu ekonomických a společenských přínosů se zaměřujeme na klíčové technologické oblasti: